the form again."; switch ($_GET['t']) { case 'nl': $nametext = "Naam:"; $emailtext = "Email:"; $commenttext = "Uw bericht:"; $sendmail = "Verzenden"; $sentsucces = "Uw aanvraag is verstuurd!"; $sentError = "Alle velden zijn verplicht, vul het formulier opnieuw in."; break; case 'fr': $nametext = "Nom:"; $emailtext = "Adresse email:"; $commenttext = "Votre message:"; $sendmail = "Envoyer"; $sentsucces = "Email envoyé!"; $sentError = "Tous les champs sont nécessaires, remplir le formulaire à nouveau svp."; break; case 'en': $nametext = "Your name:"; $emailtext = "Your email:"; $commenttext = "Your comment:"; $sendmail = "Send Email"; $sentsucces = "Email sent!"; $sentError = "All fields are required, please fill the form again."; break; } $action=$_REQUEST['action']; if ($action=="") /* display the contact form */ { ?>
Your adress:Name = $name; $params->Email = $email; $params->Message = $message; $params->referrerURL = $_SERVER['SERVER_NAME']; $params->Lang = $_GET['t']; $params->Token = $token try { $result = $client->ProcessFormWithCaptcha($params)->ProcessFormWithCaptchaResult; if ($result == "") { echo $sentsucces; } else { $headers .= "From: error@linkboost.be". "\r\n". "Reply-To: error@linkboost.be"; $subject="Error op contact aanvraag via ". $_SERVER['SERVER_NAME']; mail("stijn@ipower.be", $subject, $result, $headers); echo $sentError; } } catch (SoapFault $fault) { if ($soapClient != null) { $soapClient = null; } $headers .= "From: error@linkboost.be". "\r\n". "Reply-To: error@linkboost.be"; $subject="Error op contact aanvraag via ". $_SERVER['SERVER_NAME']; $body="Fault code: {$fault->faultcode}
\nFault string: {$fault->faultstring}"; mail("stijn@ipower.be", $subject, $body, $headers); echo $sentError; } $soapClient = null; } } ?>